For virksomheder

Jeres ekstra HR-kapacitet

Nordic Transition kan levere dét, som stort set alle organisationer har brug for fra tid til anden: Den ekstra, kompetente HR-kapacitet, som kan supplere initiativer og processer, inspirere HR-chefer og COE-ledere eller overtage dele af opgaver, som er kritiske for forretningen og HR.

Via vores brede ekspertise inden for People & Culture-området er vi i stand til at supplere og supportere jeres organisation med netop dén sparring, dét input eller dén service, som I har brug for i forhold til situationen  og ønsket. Vi kommer med en omfattende og opdateret viden fra både danske, internationale og globale organisationer, som vi stiller frit til rådighed gennem vores rådgivning og arbejde for jer.

HR-consulting, karriererådgivning, search & selection, ledelse

Vi har samlet mange års erfaring og psykologisk indsigt i de mest virksomme menneskelige transitionsprocesser, sat dem sammen på den mest hensynsfulde måde og som vitterlig bringer organisationen og individet videre. Hver gang.
Nøglen ligger i at at vi tilpasser og afstemmer vores metoder og tilgange til den enkelte situation. Uanset situationen, organisationsniveauet og funktionen sørger vi for, at skabe løsninger, der er praktiske og håndterbare for jer, og som kan overtages og videreføres af dem, der er involveret. Dét skaber til sammen den varige og effektfulde forandring, som organisationen har brug for.

§ HR-consulting til organisationen

§ Karriererådgiving og outplacementforløb

§ Search & Selection

§ Ledelse og udvikling af talenter og teams

Samlet gør det, at jeres organisation vil opleve konsulenter, der har fingeren på pulsen og som kan kombinere relevant viden og erfaring i dén løsning, som I er på jagt efter.

Ambassadøren

Opsigelser og fratrædelser rummer mange modsatrettede følelser og flere års loyaltet kan blive voldsomt udfordret. Gennem vores processer og tilgang til den enkelte kandidat søger Nordic Transition hele tiden at sikre, at den fratrædende fortsætter med at fungere som en god ambassadør for virksomheden – også efter vejene er skiltes.

"Vi har taget det bedste af det bedste og det mest effektive – og sammensætter det til en løsning, som opleves lidt mere enkel og elegant."

Vores services

Nordic Transition er en konsulentvirksomhed med speciale i People & Culture. Vi hjælper virksomheder, organisationer, teams og individer med at opnå de mål og den udvikling, som de stræber efter. Vi medbringer en omfattende og up-to-date viden om brancher, funktioner, tendenser og strømninger fra ind- og udland, som vi tilfører vores kunder, klienter og kandidater. Vi evner at kunne ramme og hjælpe både top- og middelmanagement, specialister og vidensmedarbejdere.

Executive Outplacement

Det helt særlige forløb for virksomhedens topledere og helt særlige medarbejdere, som enten har fortjent eller hvor situationen stiller særlige krav til forløbets indhold og kvalitetsniveau.
Vi yder her den 100% skræddersyede indsats, hvor vi har mulighed for at kunne gå ekstra langt ift den personlige rådgivning, vejledning og sparring på højt niveau. Kontakt os for at høre mere. Eller Læs mere om Executive Outplacement her.

Outplacement for Ledere

Ledere i transition har typisk en række overvejelser om netop lederrollen, hvordan den eksekveres og ikke mindst hvordan de trives i den. Det gør at fokus i outplacementforløb for ledere ikke kun handler om at finde det næste job. Ofte ser vi, at det kræver en mere nuanceret tilgang og i gennemsnit tager lidt længere tid.
Vi stiller op med kvalificerede konsulenter, der alle kan matche og spejle ledere i transition – uanset niveau.

Outplacement for Specialister & Vidensmedarbejdere

Specialister og vidensmedarbejdere kræver i særlig grad, at konsulenten kan matche og sætte sig ind i kandidatens motiver, drivere og karriere-overvejelser. Nordic Transitions konsulenter er selv specialister – og vi véd, hvordan vi imødekommer vores kandidaters krav og forventninger til kvalificeret sparring og bistand.
Kontakt os her, hvis du gerne vil høre mere om outplacementforløb for specialister og vidensmedarbejdere.

Search & Selection

Nordic Transition er særlig dygtige til at finde og vurdere talenter til din organisation. Uanset jeres behov og organisations størrelse, kan vi tilføre jeres proces vigtige elementer fra vores store, internationale erfaring med talent aquisition, rekruttering og search fra globale best-in-class virksomheder som f.eks. Nokia, Microsoft, Dell, Codan, Royal&Sun Alliance.

HR Consulting og sparring med HR-funktionen

Vi véd af erfaring, at man som HR-chef er somme tider meget alene med sine overvejelser og ansvar: Hvor går man hen og får kompetent, magtfri og neutral sparring om sin egen og sin funktions udviklingsretning? Hvor får man råd, når man er i tvivl eller inspiration til "hvordan gør jeg..."? Nordic Transition har skabt dén funktion, som HR-chefer typisk mangler: Den virtuelle People & Culture-konsulenthus, der til stadighed brugt som sparringspartner og trusted advisor for CHROs, HR-chefer og nøglepersoner omkring organisationens HR-strategi, organisering og eksekvering. Vi tilfører jeres HR-funktion et supplerende perspektiv, konkrete idéer eller et par ekstra hænder - alt efter jeres situation og ønsker.
Kontakt os her, hvis du vil høre om eksempler på, hvordan vi har hjulpet andre HR-funktioner i korte eller længere forløb.

Ledelse, talenter og ledelsesudvikling

Udvikling af ledelse er en hjørnesten i Nordic Transition. Vi kan tilbyde forløb og samtaler, som udvikler ledelseskompetencen hos både unge talenter, erfarne teamledere, management teams og C-suites. Vi trækker på al vores erfaring fra egne lederuddannelser (officerer i Forsvaret), hands-on erfaring fra internationale og globale ledelsesfunktioner op til C-level-erfaring. Vi har kort sagt været der selv, følt det selv og véd, hvor udfordringerne er og opleves, når man skal i transitere fra én fase i sin ledelse til den næste. Dét er mange gange svært, men vi véd, hvordan det faciliteres.
Kontakt os her, hvis du vil høre om eksempler på, hvordan vi har fået ledelse til at udvikles og forbedret en organisations evne til at eksekvere.

Sagt om vores karriereudviklingsforløb: "Der skabes et frirum med en tredje person, som kun er der for dig, og hvor alt kan vendes og diskuteres. Det gavner, og du bliver så fokuseret i din proces som overhovedet muligt. Og måske oven i købet genfinder dig selv som en del af processen." CEO, Finansindustrien
W

Større opsigelsesrunder?

Ring og tag kontakt til os. Nordic Transition har erfaringer med at håndtere alle typer opsigelsesrunder; Fra enkeltforløb og op til virksomhedslukninger med 105 medarbejdere på én gang. Vi samarbejder med konsulenthuse i andre lande, og kan derfor supportere overalt i Europa.
Vi stiller meget gerne vores omfattende erfaring til rådighed allerede i planlægningsfasen. Vi kan bl.a. tilbyde mulighed for "War Room" og sparring omkring planlægningen og den praktiske håndtering, opsigelser på tværs af landegrænser m.v.

Lederskab

Nordic Transition hjælper organisationer med ledelse. Vi har erfaring med at guide, hjælpe og sparre på alle niveauer: Fra det strategiske niveau og helt ned til den enkelte linieleder, som skal have sin daglige ledelse til at fungere.
Vi tager altid udgangspunkt i dét, som allerede er, men som måske kan gøres bedre eller mere effektivt, mere klogt eller måske helt kan undlades. Vi inddrager altid organisationens værdier, forretningsmodel og kultur og får på dén måde hjulpet virksomheden med at få forløst det ledelsesmæssige potentiale, som er til stede.
Måske når hverdagens ledelsesopgaver blandes med behovet for at tænke og planlægge strategisk. Måske når den udenlandske topledelse ønsker et strategiskifte. Eller måske når managementteamet ikke er helt på plads i forhold til hinanden på de indre linier.

Den enkeltes lederskab

Den enkelte leder oplever sig typisk ret alene med sin ledelsesopgave, uanset hvor megen støtte hun eller han får fra organisationen.
Nordic Transition anvendes da ofte som individuel ledelses-coach og sparringspartner. Det kan da handle om en ny leder eller måske en mere erfaren leder, der har brug for sparring på sine første dage i en ny rolle, sine forretnings-dispositioner eller f.eks. sin tilgang til strategisk ledelse.

Teamledelse

Ledergrupper kan fungere godt – eller mindre godt. Ofte handler det om, at ledergruppen skal afstemme fælles retning, beslutnings-metodik eller intern kommunikation, men det kan også handle om noget helt femte.
Nordic Transition bruger forskellige teamdannelsesmodeller og –fremgangsmåder, som bl.a. anvendes i store, internationale virksomheder, hvor team-performance er i fokus. Vi tilpasser vores metoder til opgaven og behovet og får derved hele tiden afstemt metode i forhold til virksomhedens ønsker og kapacitet.

Organisatorisk ledelseskompetence

Vi har erfaring med at kunne løfte den generelle ledelseskompetence i en organisation således, at det kan både ses og måles i jeres organisation.
Det kan handle om noget generelt som f.eks. egen bevidsthed om ledelse, men det kan også handle om bevidsthed om hvilken ledelse, som er nødvendig på hvilket organisatoriske niveau. Situationen i jeres organisation er altid udgangspunktet, og sammen vil vi definere, hvad I ønsker og hvordan vi kan ramme dét niveau.

Et lille udpluk af vores referencer

Kontakt os