Mest for virksomheder

Ambitionen er “individuel”

Alle de mennesker, som er i proces hos os – hvad enten det er i et karriere-coaching-forløb, et outplacement-forløb eller sparring omkring lederskabet – skal opleve det mest relevante, nærværende og givende forløb, som de kan tænke sig i netop deres situation.

 

Effekten

Vi har samlet mange års erfaring og psykologisk indsigt i de mest virksomme menneskelige transitions-processer, sat dem sammen på den mest hensynsfulde måde og som vitterlig bringer personen videre. Hver gang.
Nøglen ligger i at at vi tilpasser og afstemmer vores metoder og tilgange til den enkelte. Uanset organisations-niveauet, som vedkommende kommer fra, kommer alene eller om hun/han er en del af et større antal opsagte.
Det gør, at både medarbejder og virksomhed får den bedst mulige og mest effektive oplevelse af en situation, der ofte rummer mange følelser og skal håndteres med omtanke.

 

Ambassadøren

Opsigelser og fratrædelser rummer mange modsatrettede følelser og flere års loyaltet kan blive voldsomt udfordret. Gennem vores processer og tilgang til den enkelte kandidat søger Nordic Transition hele tiden at sikre, at den fratrædende fortsætter med at fungere som en god ambassadør for virksomheden – også efter vejene er skiltes.

"Vi har taget det bedste af det bedste, det mest effektive og det mest hensynsfulde – og gjort det hele lidt mere enkelt og elegant."

Vores services

Nordic Transition er specialister i karriererådgivning. Vi evner at kunne ramme og hjælpe både top- og middelmanagement, specialister og vidensmedarbejdere.

Executive Outplacement

Det helt særlige forløb for virksomhedens topledere og helt særlige medarbejdere, som enten har fortjent eller hvor situationen stiller særlige krav til forløbets indhold og kvalitetsniveau.
Vi yder her den 100% skræddersyede indsats, hvor vi har mulighed for at kunne gå ekstra langt ift den personlige rådgivning, vejledning og sparring på højt niveau. Kontakt os for at høre mere. Eller læs mere om EO her.

Outplacement for Ledere

Ledere i transition har typisk en række overvejelser om netop lederrollen, hvordan den eksekveres og ikke mindst hvordan de trives i den. Det gør at fokus i outplacementforløb for ledere ikke kun handler om at finde det næste job. Ofte ser vi, at det kræver en mere nuanceret tilgang og i gennemsnit tager lidt længere tid.
Vi stiller op med kvalificerede konsulenter, der alle kan matche og spejle ledere i transition – uanset niveau.

Outplacement for Specialister & Vidensmedarbejdere

Specialister og vidensmedarbejdere kræver i særlig grad, at konsulenten kan matche og sætte sig ind i kandidatens motiver, drivere og karriere-overvejelser. Nordic Transitions konsulenter er selv specialister – og vi véd, hvordan vi imødekommer vores kandidaters krav og forventninger til kvalificeret sparring og bistand.
Kontakt os her, hvis du gerne vil høre mere om outplacementforløb for specialister og vidensmedarbejdere.

"Der skabes et 'fri-rum' med en tredje person, som kun er der for dig, og hvor alt kan vendes og diskuteres. Det gavner, og du bliver så fokuseret i din proces som overhovedet muligt, og måske oven i købet genfinder dig selv som en del af processen." CEO, Finansindustrien
W

Større opsigelsesrunder?

Ring og tag kontakt til os. Nordic Transition har erfaringer med at håndtere opsigelsesrunder fra nogle enkelte og op til 105 medarbejdere på én gang. Også på tværs af landegrænser.
Vi stiller meget gerne vores omfattende erfaring til rådighed allerede i planlægningsfasen. Vi kan bl.a. tilbyde mulighed for War Room og sparring omkring planlægningen og den praktiske håndtering, opsigelser på tværs af landegrænser m.v.

Lederskab

Nordic Transition hjælper organisationer med ledelse. Vi har erfaring med at guide, hjælpe og sparre på alle niveauer: Fra det strategiske niveau og helt ned til den enkelte linieleder, som skal have sin daglige ledelse til at fungere.
Vi tager altid udgangspunkt i dét, som allerede er, men som måske kan gøres bedre eller mere effektivt, mere klogt eller måske helt kan undlades. Vi inddrager altid organisationens værdier, forretningsmodel og kultur og får på dén måde hjulpet virksomheden med at få forløst det ledelsesmæssige potentiale, som er til stede.
Måske når hverdagens ledelsesopgaver blandes med behovet for at tænke og planlægge strategisk. Måske når den udenlandske topledelse ønsker et strategiskifte. Eller måske når managementteamet ikke er helt på plads i forhold til hinanden på de indre linier.

Den enkeltes lederskab

Den enkelte leder oplever sig typisk ret alene med sin ledelsesopgave, uanset hvor megen støtte hun eller han får fra organisationen.
Nordic Transition anvendes da ofte som individuel ledelses-coach og sparringspartner. Det kan da handle om en ny leder eller måske en mere erfaren leder, der har brug for sparring på sine første dage i en ny rolle, sine forretnings-dispositioner eller f.eks. sin tilgang til strategisk ledelse.

Team-lederskab

Ledergrupper kan fungere godt – eller mindre godt. Ofte handler det om, at ledergruppen skal afstemme fælles retning, beslutnings-metodik eller intern kommunikation, men det kan også handle om noget helt femte.
Nordic Transition bruger forskellige team-dannelses-modeller og –fremgangsmåder, som bl.a. anvendes i store, internationale virksomheder, hvor team-performance er i fokus. Vi tilpasser vores metoder til opgaven og behovet og får derved hele tiden afstemt metode i forhold til virksomhedens ønsker og kapacitet.

Organisatorisk ledelses-kompetence

Vi har erfaring med at kunne løfte den generelle ledelses-kompetence i en organisation således, at det kan både ses og måles i jeres organisation.
Det kan handle om noget generelt som f.eks. egen bevidsthed om ledelse, men det kan også handle om bevidsthed om hvilken ledelse, som er nødvendig på hvilket organisatoriske niveau. Situationen i jeres organisation er altid udgangspunktet, og sammen vil vi definere, hvad I ønsker og hvordan vi kan ramme dét niveau.

Et lille udpluk af vores referencer

Scroll UpKontakt os